TFC threemusketeers
Image default
Onderwijs

Maatwerk op het gebied van taaltrainingen

Taleninstituut Amsterdam en omstreken The Square Mile is lid van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). Deze vereniging voor particuliere opleidingsinstituten geldt als dé brancheorganisatie. De NRTO vervult een voortrekkersrol bij het agenderen van particulier opleiden in Nederland. De gedragscode die de raad heeft opgesteld voor haar leden betreft een vijftal beginselen.

  1. Het zorgvuldigheidsbeginsel.
  2. Het rechtszekerheidsbeginsel.
  3. Het redelijkheidsbeginsel.
  4. Het betrouwbaarheidsbeginsel.
  5. Het kenbaarheidsbeginsel.

Via de website is de volledige gedragscode te downloaden, zowel in het Nederlands als in het Engels (code of conduct).

De opleiders die verbonden zijn aan The Square Mile hebben ervaring in de financiële sector, gezondheidszorg, publieke sector, offshore, industrie, ontwikkelingswerk, engineering, ICT & telecom en logistiek. Bent u op zoek naar een professionele taaltrainer en werkt u voor de (semi-)overheid of in een non-profit segment? Ook u bent van harte welkom bij TSM. Het huidige klantenbestand telt 150 bedrijven met wie gemiddeld zo’n vier jaar intensief wordt samengewerkt. De taalopleidingen Pools, Turks, Italiaans, Spaans et cetera zijn nooit één op één hetzelfde. De wensen per bedrijf en groep cursisten verschillen en deze behoeften vormen de leidraad bij het opzetten van de taaltraining. Specifieke ontwikkelingen in de betreffende bedrijfstak worden meegenomen om zo actueel mogelijk te zijn. Voor diverse segmenten zijn subsidies beschikbaar.

De tevredenheid over de zakelijke taalcursussen Engels, Duits, Frans en alle andere talen van TSM is groot. Het gemiddelde cijfer dat wordt gegeven is een 8,5. Mocht een deelnemer of een groep deelnemers toch ontevreden zijn over (een onderdeel van) de training, dan kan dat doorgegeven worden via het online klachtenformulier. Het klachtenbeleid van The Square Mile is zo opgezet dat opmerkingen binnen een week vertrouwelijk in behandeling worden genomen. Mocht er op korte termijn geen overeenstemming ontstaan, dan regelt het taalinstituut een onafhankelijke bemiddelaar: de Geschillencommissie. Deze stichting hanteert een efficiënte, effectieve en transparante werkwijze. De stichting is laagdrempelig, werkt snel en stelt zich onpartijdig op.

https://www.thesquaremile.nl/